Kalendár akcií

2019

 

7.2.2019

10.00 hodina

Zasadanie správnej rady AVS

21.3.2019

10.00 hodina

Slávnostné podujatie

Svetový deň vody

24-26.4. 2019

Snem AVS

Zasadanie Správnej rady AVS

21.-23.5.2019

Výstava Vodovody a kanalizace

Zasadanie správnej rady AVS

4.-6.9. 2019

36.ročník súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov

Správna rada AVS

09/2019

Water Final Four

10/2019

Výjazdové zasadanie SR a DR AVS

11/2019

Zasadanie správnej rady AVS