Medzinárodné vzťahy

Asociácia vodárenských spoločností sa snaží spolupracovať s podobnými organizáciami v zahraničí a dobudúcna viac rozvíjať tieto vzťahy. Ide hlavne o spoluprácu s krajinami Európskej únie, v rámci tohto je členom európskej asociácie národných vodárenských spoločností EUREAU od roku 2005.

AVS podpísala spoluprácu s Maďarskou asociáciou vodární a kanalizácii MaVíz, čím sa zaviazala k užšiemu kontaktu medzi krajinami strednej a východnej Európy, ktoré zahŕňajú Českú republiku, Rumunsko, Bulharsko a Bosnu a Hercegovinu.

  1. rámci Českej republiky spolupracuje Asociácia so združením SOVAK - Sdružení oboru vodovodu a kanalizací.